BİOTAM CHERRY TOMATO PICKLED - 1 KG

BİOTAM CHERRY TOMATO PICKLED - 1 KG

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM CUCUMBER PİCKLED

BİOTAM CUCUMBER PİCKLED

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM KASHK - 235 GR

BİOTAM KASHK - 235 GR

3.00AZN Ex Tax: 3.00AZN

..

BİOTAM MİX PİCKLED - 1 KG

BİOTAM MİX PİCKLED - 1 KG

BioTam

2.60AZN Ex Tax: 2.60AZN

..

BİOTAM PICKLED DOGWOOD

BİOTAM PICKLED DOGWOOD

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM PICKLED GREEN OLIVES - 1 KG

BİOTAM PICKLED GREEN OLIVES - 1 KG

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM PİCKLED PURSLANE

BİOTAM PİCKLED PURSLANE

BioTam

2.60AZN Ex Tax: 2.60AZN

..

BİOTAM PIKCLED PARADISE APPLE - 1 KG

BİOTAM PIKCLED PARADISE APPLE - 1 KG

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM PISTACHIO LEAVES IN WATER - 1 KG
BİOTAM PLUM PİCKLED - 1 KG

BİOTAM PLUM PİCKLED - 1 KG

BioTam

2.50AZN Ex Tax: 2.50AZN

..

BİOTAM WHITE CUCUMBER PICKLED - 1 KG

BİOTAM WHITE CUCUMBER PICKLED - 1 KG

BioTam

2.90AZN Ex Tax: 2.90AZN

..